System Informacji Przestrzennej

  • project image
    Wyłożenie MPZP Krempachy

    Load the map View metadata

  • project image
    Wyłożenie MPZP Nowa Biała

    Load the map View metadata

  Base Layer

project image

Title
Wyłożenie MPZP Ostrowsko 

Projection
EPSG:2178 

Extent
7432680.40969999972730875, 5480629.98029999993741512, 7437904.70550000015646219, 5484600.44510000012814999

Web Map Service
WMS Url
WMTS Url

 Locating 

 Print 

 Measures

 Draw